Gebruik de bruikleen!

In de discussie over verjaring zijn de feiten bepa­lend. Immers, het verschil tussen bezit en houder­schap bepaalt na verloop van tijd of een stuk grond, al jaren in gebruik bij een derde, ook door middel van verjaring in eigendom is overgegaan. Of, preciezer gezegd, of de eigenaar zijn recht om het bezit terug te kunnen vorderen, heeft verloren. Als er geen sprake is van bezit maar houderschap, dan kan de eigenaar een einde maken aan dat houderschap en zelf de zaak weer volledig onder zich nemen.

Een van de uitingsvormen van houderschap is de bruikleen. In zijn advies aan de Hoge Raad breekt PG Wissink een lans voor gemeenten, die te kampen hebben met illegaal grondgebruik en verjaring en met behulp van de bruikleen hun bezit terug willen. Juist voor gemeenten is deze rechtsfiguur belangrijk, vindt Wissink.   Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Bewijzen, handhaving, illegaal grondgebruik, onroerende zaken, particulieren, Privaatrecht, Uncategorized, verjaring | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wel ontheffing, maar geen toestemming? Mogen we even vangen?

Veel gevallen van illegaal grondgebruik hebben helemaal geen last van verjaring als de eigendom door de gebruiker wordt erkend. Immers, als er geen sprake is van bezit, maar slechts van gebruik of houder­schap, dan kan er geen verjaring optreden. Zie daartoe mijn artikelen Gebruik verjaart niet en Gebruik verjaart niet, deel 2.

“Dat leggen we even vast”

Als een eigenaar dus op een geval van (mogelijk) illegaal grondgebruik stuit, kan het bijzonder zinvol zijn om direct actie te ondernemen en de gebruiker toestemming te verlenen (al is het maar voorlopig) om de grond te gebruiken. Dat kan erg nuttig zijn als de grond op dat moment niet ter beschikking hoeft te staan aan de eigenaar.  Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Bewijzen, handhaving, illegaal grondgebruik, Ontwikkelen beleid, Openbare ruimte, particulieren, Privaatrecht, Uitvoering, Uncategorized, verjaring | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

We malen er niet om…

Het waterschap maalde, maar niet om levering bij de notaris…

Terwijl heel Nederland een knipperlicht-relatie aan­ging met de identiteitskaart (niet-wel-niet gratis?), deed de Hoge Raad op 9 september 2011 nóg een belang­rijke uitspraak. De uitspraak is in lijn met de juris­prudentie, zoals de Hoge Raad inzette in 2009, maar gaat dieper in op de rechtstheorie achter verja­ring van onroerende zaken.

Bezit of houderschap?

Bezit of houderschap?

Lees verder

Geplaatst in Bewijzen, handhaving, onroerende zaken, particulieren, Privaatrecht, Uncategorized, verjaring | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Illegaal grondgebruik op televisie

De Dode Hoek

Ook buren kunnen met elkaar steggelen over kadastrale grenzen en illegaal grondgebruik. De emoties lopen af en toe hoog op. De Rijdende Rechter heeft zich verschillende malen hierover uitgesproken. Zo ook in het voorjaar van 2011: uitgezonden op 30 maart 2011.

Geplaatst in Bestuursrecht, handhaving, illegaal grondgebruik, particulieren, Privaatrecht, Uitvoering, Uncategorized, verjaring | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Verjaring van erfdienstbaarheden actueel onderwerp

Beste lezer,

het houdt u wel bezig, die bevrijdende verjaring van niet-voortdurende en niet-zichtbare erfdienstbaar heden, zo blijkt. Het artikel dat ik daarover in juni schreef, is sedertdien maar liefst meer dan 1.000 maal gelezen.

particulier paadje door gemeentelijk plantsoen...recht van overpad? verjaring?

particulier paadje door gemeentelijk plantsoen...recht van overpad? verjaring?

Op- en aanmerkingen over dit of een ander artikel zijn van harte welkom. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Wellicht heeft u ook een artikel, dat u hier zou willen plaatsen. Dat zou ik wel een leuk idee vinden. Of zou u mij een suggestie willen doen voor een nieuw artikel. Neem gerust even contact met mij op.

Geplaatst in Bewijzen, erfdienstbaarheid, handhaving, illegaal grondgebruik, onroerende zaken, Openbare ruimte, particulieren, Privaatrecht, Uitvoering, Uncategorized, verjaring | Tags: , , , , , , , , | 5 reacties

Masterclass verjaring & illegaal grondgebruik geslaagd

Op donderdag 15 september 2011 was er een masterclass verjaring & illegaal grondgebruik te Rosmalen. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende gemeenten en bedrijven.

Masterclass op YouTube

masterclass Rosmalen

masterclass Rosmalen

Lees verder

Geplaatst in Achtergrondinformatie, Bewijzen, handhaving, illegaal grondgebruik, particulieren, Privaatrecht, snippergroen, Uitvoering, Uncategorized, verjaring | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nog meer (dure) frustratie in de relatie

Kruitfabriek Muiden

Kruitfabriek Muiden

Eerder berichtte ik al over de gemeente Graft-De Rijp, waar de gemeente een projectontwikkelaar het leven zuur maakte. Binnenlands Bestuur maakt melding van een ander en nog groter conflict tussen de gemeente Muiden en een projectontwikkelaar. Het gaat ook ergens om: 360 miljoen euro. Het trekt ook de aandacht van andere media.

Geplaatst in Bewijzen, onroerende zaken, particulieren, Privaatrecht, Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen