Masterclass verjaring

Masterclass op YouTube

Er zijn nog plaatsen vrij!

“Nee hoor, dat is allang verjaard…” Of toch niet?

Berucht fenomeen bij illegaal grondgebruik is de verjaring. Veel gebruikers van andermans grond doen een beroep op verjaring. Dat lijkt succesvol, zeker als het gebruik al jaren aan de gang is.

Wat is verjaring eigenlijk? Wat is het verschil tussen bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring? En wanneer is daar nu sprake van? Valt er wat tegen te doen?

De masterclass verjaring gaat dieper in op typisch privaatrechtelijke begrippen als eigendom, bezit en houderschap. We zullen ook goede en kwade trouw bezien. Deze begrippen zijn cruciaal voor een goed begrip van verjaring. Met deze kennis bezien we vervolgens de jurisprudentie. We zullen ontdekken dat het ‘spook van de verjaring’ vaak verjaagd kan worden. Zo gemakkelijk kan men namelijk helemaal geen beroep doen op verjaring. Wet en jurisprudentie stellen daar strenge eisen aan. We lopen deze eisen zorgvuldig na en behandelen dossiers uit de praktijk. Ook bezien we de jongste jurisprudentie, zoals de verjaring van sommige erfdienstbaarheden per 1 januari 2012.

Na de masterclass kunt u dossiers effectief beoordelen op verjaring. U kunt sturing aanbrengen in dossieropbouw en bewijsvoering. U weet welke feiten wel en welke niet van belang zijn en waar eventueel onderzoek zich op moet richten.

U bespaart kosten, want dure adviezen of onderzoeken zullen veelal niet (meer) nodig zijn of kunnen veel effectiever ingezet worden.

Wanneer: XO Haarlem

1. donderdag 17 november 2011, 9:00 – 12:30 uur bij Grand Café XO, Grote Markt 8 te Haarlem.

2. dinsdag 12 januari 2012, 9:00 – 12:30 uur bij Perron 3 te Rosmalen (nabij Den Bosch).

Voor wie: juristen en beleidsmedewerkers. U bent in uw organisatie technisch, juridisch of beleidsmatig betrokken bij handhaving, het beheer van de openbare ruimte, vastgoed en/of grondzaken. Ook andere belangstellenden (bedrijfsjuristen, advocaten, vastgoedmedewerkers) zijn natuurlijk van harte welkom. Enige kennis van het recht is vereist voor een goed begrip van de masterclass.

We gaan flink aan de slag met dit leerstuk en van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Rustig achterover leunen is er niet bij. Daarom ook maximaal 15 deelnemers per masterclass.

Diverse gemeenten gingen u reeds voor! Enkele opmerkingen van cursisten:

Een goede jurist onderscheidt zich op de werkvloer en daar buiten naar mijn smaak in het geven van praktische tips en voorbeelden. In de masterclass is dit zeer verhelderend toegepast. De masterclass bevatte zeer duidelijke tekeningen van de theorie en praktijkvoorbeelden. Ik ben enthousiast over deze cursus – mr. Kim Hendriks, jurist gemeente Neerijnen.

masterclass 15 september 2011

Ik heb er veel van opgestoken en mijn kennis is weer opgefrist – mr. Marieke van Kollenburg-van Linder, interim jurist gemeente Sint-Oedenrode, eigenaar MVK Legal.

Ik vond de masterclass verjaring heel leerzaam. Naast de theoretische achtergrond van de verschillende aspecten sprak met name de directe koppeling met praktijksituaties mij aan. Het studiemateriaal was ook goed verzorgd – Jos Kraak, specialist grondzaken gemeente Medemblik.

Kosten:uw investering bedraagt € 250,– (exclusief BTW), inclusief digitaal cursusmateriaal en koffie & thee. Collega-Korting: twee weten meer dan één. Neem een collega mee en krijg € 50,– korting.

Meer weten of aanmelden kan door een e-mail te sturen naar emcm@vanLeijen.nl onder vermelding van uw naam, functie en gegevens van uw organisatie (adres en plaats). Of bel of sms naar 06-36092385.

Download hier de folder: folder 17 november 2011 of folder 12 januari 2012.

Op alle cursussen van Liesbeth van Leijen zijn de Algemene Voorwaarden KvK van toepassing.

Bezoek ook eens een studiedag of ons spreekuur.

Advertenties